Toespraak TKW-Awards

Toespraak TKW-Awards Vlak voordat ik hier naartoe ging, ontving ik de GGE, oftewel de Grote Geheime Email. Drie hoofdletters, u weet hoe wij dat doen in de BDSM. In het begeleidende schrijven stond: Je mag natuurlijk zeggen wat je zelf wilt… Nu weten de mensen die mij een beetje kennen dat zo’n aanbod niet altijd […]