Posted on Leave a comment

Over het maken van animaties

De kop zou misschien ‘Over het maken van animaties met beperkte disciplines’ moeten zijn, want ik ben geen expert in motion graphics. Ik kan beeld produceren, een tekstje schrijven en (zo’n beetje) een stemmetje doen. Veel meer is er eigenlijk niet voor nodig, al heb ik toch wel een paar softwarepakketten moeten gebruiken. Echt gewaardeerd wordt zo’n product niet, omdat ik zoiets plaats buiten de context, die nu eenmaal noodzakelijk is voor mensen die zoveel informatie naar zich toehalen op een relatief klein apparaat, maar er is weinig waar ik zoveel plezier aan beleef als het produceren van dit soort filmpjes, dus eerst het voorbeeld en daaronder leg ik uit hoe het productieproces werkt.

Stap 1: Wat wil ik overbrengen?

Eerlijk gezegd hou ik mij daar vaak niet al te diepzinnig mee bezig. In dit specifieke geval wist ik wat mijn kleine publiek zou zijn. Ik wilde een boodschap kwijt en daarmee persifleerde ik een ‘willekeurige’ voorzitter of secretaris in het bestuur van een ‘denkbeeldige’ culturele stichting. Ben je iemand die graag een grotere groep mensen bereikt, dan is het zaak een doelgroep te bepalen en trefwoorden te verzinnen die bij die doelgroep lekker in het gehoor liggen. Aan de hand van de gekozen trefwoorden schrijf je een tekst. Daar hoeft geen waar woord in te staan, want mensen zijn niet zozeer geïnteresseerd in waarheden of feiten, maar in sentimenten. Heel hard roepen dat je iets ‘samen wilt doen’ hoeft niet te betekenen dat je echt iets samen wilt doen. Het ligt gewoon lekker in het gehoor bij de Internetbewoner. Het werkte bij de antirookcampagnes en het werkte recent weer bij de vaccinatiecampagne. Afijn, de marketing laat ik graag aan u over. Mijn ervaring is dat mensen die vrijwel niets kunnen altijd nog wel enige feeling voor marketing hebben, dus niet tobben.

Stap 2: Wie gaat de boodschap overbrengen?

Kies een afbeelding van een vrouw, man, paard, schaap of hond. Alle vrijheid ligt bij de content creator, zoals dat zo mooi heet. Ik ga ervan uit dat de uitgeschreven tekst eerst even omzet wordt naar een audiobestand, want dat moet klaarliggen voor gebruik, anders wordt het hele proces nodeloos chaotisch. Er zijn veel softwarepakketten op de markt, maar mijn voorkeur gaat uit naar CrazyTalk van Reallusion.

https://www.reallusion.com/crazytalk/download.html

CrazyTalk heeft het grote voordeel dat het de pijn uit lip synching haalt. U definieert waar mond, ogen en de gezichtsomtrek zich bevinden en CrazyTalk animeert op basis van de audio redelijk natuurgetrouw de bewegingen van de mond. Let op, dit gaat alleen redelijk automatisch wanneer er een stem is zonder achtergrondgeluiden. Zijn er wel achtergrondgeluiden, dan mag je met de hand de lip synching gaan doen door middel van key frames en dat raad ik iedereen af, alhoewel het wel ontzettend mooi kan in CrazyTalk. De automatisch gegenereerde key frames zijn wel handig als je iets wilt bijstellen.

Via allerlei prachtige modules kun je de emotie en de heftigheid van de gezichtsuitdrukkingen tweaken. Let wel: Als de ‘presentator’ niet in Photoshop of een ander beeldverwerkingsprogramma is vrij gesneden en op een transparante achtergrond is geëxporteerd als png-bestand, dan kan het zijn dat de achtergrond bij spraak licht meebeweegt rond de randen van het gezicht. Houd dus altijd presentator en achtergrond gescheiden.

Stap 3: Je wilt beweging in de achtergrond

Dan kan op verschillende manieren. Je kunt als achtergrond een gemeen groen kleurtje kiezen en dat fungeert dan als ‘green screen’. Vanaf dat moment kun je de animatie exporteren. Reallusion heeft daar een eigen formaat voor met bijpassend programma waarin je het green screen kunt tweaken. Dit is vooral belangrijk bij kapsels met uitstekende haren.

https://www.reallusion.com/popvideo/download.html

Ik gebruik het zelden omdat DaVinci Resolve en naar ik meen ook Adobe Premiere goede opties hebben op dit vlak. In het bovenstaande filmpje heb ik de slideshow overigens gewoon ‘handmatig’ gedaan in Adobe Premiere.

Stap 4: U vindt het geheel misschien toch nog te statisch?

CrazyTalk heeft één nadeel en dat is dat je altijd tot een zittende of staande presentator beperkt wordt. Schouders en torso bewegen weliswaar iets mee, maar dan heb je het wel zo’n beetje gehad. Eenmaal ingewerkt op CrazyTalk is de overstap naar Cartoon Animator 4 van hetzelfde bedrijf makkelijk te doen, al is het even een kwestie van anders denken. Zoals wel vaker bij software, zijn de zaken die er complex uitzien bij nadere inspectie juist redelijk eenvoudig.

https://www.reallusion.com/cartoon-animator/download.html

Tot slot

Ik geef hier links naar software die gratis te proberen is, maar blijkt het fijn werken te zijn dan is een betaalde versie onontkoombaar, maar dan bezit je de software ook echt, inclusief updates. Het is niet zo dat je voor maandelijkse of jaarlijkse abonnementen tekent. Dat vind ik wel een enorm voordeel.

Zelf ben ik overigens nog niet zo ver dat ik Cartoon Animator 4 geheel onder de knie heb, maar ik heb toch voldoende kennis opgedaan om ermee te kunnen werken:

Perfect is het niet, maar oefening baart (toegepaste) kunst.